Storängens Hem och Skola r.f.

    STYRELSEN 2017-2018

 

Ordförande             Fredrika Hämelin  

                               fredrika.hamelin1@gmail.com

Vice ordförande,     Maria Sandström
understödsansvarig      

Kassör                   Marjut Jensén   

Sekreterare            Camilla Tronti-Stenholm     

Klubbansvarig        Teija Vesterbacka    

Infoansvarig           Marlene Günsberg      

Styrelsemedlem (understöd)  Eva Alanen

Styrelsemedlem     Niklas von Schantz                  

Styrelsemedlem    Petrus Lindqvist

Lärarrepresentant    Henrica Donner (Esboviksvägen)

Lärarrepresentant    Pia af Hällström  (Rektorsgränden)

E-post                    storangen.hemochskola@gmail.com