Storängens Hem och Skola r.f.

    STYRELSEN 2019-2020

 

Ordförande             Fredrika Hämelin  

                               fredrika.hamelin1@gmail.com

Vice ordförande,    Vilhelmiina Wahbeck   

Kassör                   Marjut Jensén   

Sekreterare            Marlene Günsberg

Klubbansvarig        Camilla Heikkilä

Infoansvarig           Karin Lassenius

Understödsansvarig Liisa Sarvimäki-Paananen

Styrelsemedlem   Eva Alanen

Lärarrepresentant    Heidi Björstäkt

E-post                    storangen.hemochskola@gmail.com