Storängens Hem och Skola finns till för att våra barn ska ha en så trevlig skolgång som möjligt. Föreningen understöder t.ex. busstransporter för sport- eller annan utflykt, teaterbesök, stipendier, material som behövs i undervisningen. Dessutom ordnar vi olika klubbar.

Alla föräldrar med barn i Storängens skola hör till föreningen. Ett aktivt samarbete mellan föreningen, klassombuden och lärarna är viktigt för att vi ska lyckas!

KLUBBAR I STORÄNGENS SKOLA HÖSTEN 2018

 

Måndag
13.15-14.45 Chilliz åk 3-6 start 27.8. Chillizrummet i tredje våningen
13.15-14.00 Finskaklubb åk 1-2 (pågår 10.9.-26.11.2018) Esbo Arbis, www.ilmonet.fi / kurskod EA180447
14.15-15.00 Rolig finska åk 3-4 (pågår 10.9.-26.11.2018) Esbo Arbis, www.ilmonet.fi / kurskod EA180394
14.15-15.45 Pysselklubb åk 3-5 (fullsatt) http://magiskahatten.fi
15.15-16.15 Wau åk 2-4 start 3.9.2018 www.wau-ry.fi

Tisdag
12.30-14.00 Konstklubb åk 1-6 (pågår 10.9.-26.11.2018) Esbo Arbis, www.ilmonet.fi / kurskod EA180430
13.15-14.00 Chilliz åk 3-6 start 27.8. Chillizrummet i tredje våningen
13.30-14.15 Piccolokören (åk 1-2) start 4.9.2018 anmäl till Cassandra Lindholm / Carina Söderlund, via Wilma
14.30-15.15 Grandekören (åk 3-6) start 4.9.2018 Sofie Päivänsalo, anmäl via Wilma

Onsdag
12.30-14.00 Konstklubb åk 1-6 (12.9.-28.11.2018) Esbo Arbis, www.ilmonet.fi / kurskod EA180333
13.15-14.00 Chilliz åk 3-6 start 27.8. Chillizrummet i tredje våningen
13.15-14.15 Filmklubb grupp 1 (fullsatt) http://magiskahatten.fi
14.15-15.15 Filmklubb grupp 2 (14 ggr, start 29.8.2018) http://magiskahatten.fi

Torsdag
13.15-14.00 Chilliz åk 3-6 start 27.8. Chillizrummet i tredje våningen
14.15-15.45 Konstklubb åk 1-6 (pågår 13.9.-29.11.2018) Esbo Arbis, www.ilmonet.fi / kurskod EA180431

Fredag
13.15-14.00 Chilliz åk 3-6 start 27.8. Chillizrummet i tredje våningen
13.15-14.15 Improklubb åk 3-6 (12x60 min, start 7.9.2018) http://magiskahatten.fi
14.15-15.45 Ordkonst åk 3-6 (12 ggr, start 7.9.2018) http://ordkonst.fi

 

Morgonklubben Mårriz för elever i åk 1-2:

 

Storängens Hem och Skola ordnar morgonklubben Mårriz i Storängens skola under höst- och vårterminen 2018/2019. Morgonklubben ordnas för elever i åk 1-2 och öppnas på måndagen 13.8. Anmälningar tas emot på storangen.klubbar@gmail.com.


1-klassisterna kan komma med efter flexibla skolstarten eller tidigare
om man behöver Mårriz redan kl. 7.30. Vid anmälningen ange elevens namn, klass samt föräldrarnas namn, mobiltelefon och e-postadress samt vilka veckodagar som eleven skall delta.

Valda veckodagen/-dagar reserveras för varje vecka oberoende om man deltar varje gång. Maximiantalet är 15 barn/ledare/morgon. Elever har möjlighet att under skoldagar komma till Mårriz fr.o.m. kl 7.30 och vara där tills skoldagen börjar kl. 8.15 eller 9.00.

I Mårriz kan man bl.a. leka, rita, läsa, spela brädspel, bygga med lego, lägga pussel. I mån av möjlighet blir det också utevistelse.

Klubbavgift för höst- och vårtermin 2018-2019:

1 morgon i veckan - 50€ / termin
2 morgnar i veckan - 100€ / termin
3 morgnar i veckan - 150€ / termin
4 morgnar i veckan - 200€/ termin
5 morgnar i veckan - 250€/ termin

Försäkring och morgonmål ingår inte i avgiften.

Storängens Hem och Skola

Medlemsavgift: 10e / elev per år

Konto  IBAN: FI 75 4055 3950 001776

MobilePay +358 400 604 677 / Storängens Hem och Skola

I meddelandefältet skrivs elevens/elevernas namn och klass.